Corporate Information

Jobs

Over Bobbi Brown

Bobbi Brown werd in 1995 deel van The Estée Lauder Companies brandfamilie. Het merk wordt verkocht bij exclusieve retailers in meer dan 50 landen. Als een exclusieve beauty lijn ontwikkeld door de gevierde make-up artist Bobbi Brown, focust het merk op individuele schoonheid en leert het vrouwen om hun eigen make-up artist te zijn. De beauty lijn bevast cosmetica, huidverzorging, professionele make-up brushes en tools, accesoires en geuren.

Binnen Bobbi Brown zijn verschillende jobopportuniteiten beschikbaar. Gelieve hieronder meer informatie te vinden over deze verschillende jobopportuniteiten.

Zoek winkel of event

Klik hier om jouw dichtsbijzijnde winkel en of verkooppunt te vinden.

Privacybeleid van Bobbi Brown Cosmetics Nederland

Estee Lauder BV, Safariweg 50, Maarssen, 3605 MA, The Netherlands, de verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking met betrekking tot dit beleid, respecteren uw bezorgdheden omtrent privacy en waarderen de relatie die wij met u onderhouden. Dit Privacybeleid beschrijft de categorieën persoonlijke informatie die we over onze klanten verzamelen, voor welke doeleinden we de informatie gebruiken, met wie we ze delen, en de keuzes die onze klanten hebben met betrekking tot het gebruik dat we van de informatie maken. We beschrijven tevens de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe onze klanten ons kunnen contacteren omtrent onze beleid inzake privacy.

Informatie die wij verzamelen.

Wij kunnen persoonlijke informatie over u verkrijgen via verschillende bronnen. Wij kunnen deze persoonlijke informatie verzamelen wanneer u ze verstrekt aan één van onze toonbanken, winkels, op onze website, onze sociale media platformen, of ter gelegenheid van één van onze evenementen. Door uw persoonlijke informatie aan ons mee te delen (en in het geval van marketing communicaties door middel van een opt-in), geeft u ons de toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken. We zullen uw persoonlijke informatie enkel verwerken voor de doeleinden waarvoor u ons de persoonlijke informatie heeft verstrekt. In het geval van gevoelige persoonlijke informatie zullen we u – in overeenstemming met het toepasselijke recht – om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij tevens bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, o.a. door gebruik te maken van technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons.

Informatie die u verstrekt.

U kan er voor kiezen ons op verschillende manieren persoonlijke informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een aanbieding of promotie, of wanneer u een aankoop verricht op onze website, aan onze toonbanken of in onze winkels.

De categorieën van persoonlijke informatie die u ons kan verstrekken, betreffen onder andere:

 • Contactinformatie (zoals naam, postadres, e-mailadres, en gsm- of ander telefoonnummer)
 • Leeftijd en geboortedatum
 • Geslacht
 • Gebruikersnaam en paswoord
 • Betaalinformatie (zoals het nummer en de vervaldatum van uw betaalkaart, leveringsadres en facturatie-adres)
 • Uw bezorgdheden inzake huidverzorging (dewelke desgevallend tevens betrekking kunnen hebben op gevoelige of gezondheidsgerelateerde gegevens)
 • Inhoud die u verstrekt (zoals foto’s, video’s, onderzoeken, artikels en commentaren)
 • Transactie-informatie (historiek en verslag van uw aankopen, betaalinformatie, facturen, enz.)
 • Informatie die werd verzameld wanneer u onze websites bezocht (zoals, in het bijzonder, bezochte webpagina’s, producten en/of diensten die u heeft bekeken of producten die u in uw aankoopmandje heeft geplaatst, het IP-adres van de computer, etc.)

Hoe wij de informatie gebruiken.

Wij kunnen de informatie die u verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om u reclamemateriaal of andere mededelingen te versturen
 • Om u diensten te verstrekken
 • Om uw betalingstransacties en/of geschenkkaarttransacties te verwerken
 • Om uw online account aan te maken en te beheren
 • Om te antwoorden op uw vragen
 • Om met u te communiceren omtrent speciale evenementen, wedstrijden, sweepstakes, programma’s, enquêtes en andere aanbiedingen, alsook om uw deelname daaraan op te volgen
 • Om ons bedrijf te runnen, te evalueren en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het verrijken en het verbeteren van onze diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten; het uitvoeren van data-analyses; en het uitvoeren van boekhoud-, audit- en andere interne functies)
 • Om de toepasselijke wettelijke vereisten, de betrokken industriële normen en ons beleid na te leven
 • Wij kunnen de persoonlijke informatie tevens op andere manieren gebruiken indien wij u daarvan op de hoogte brengen vooraleer we de betrokken informatie verzamelen.

Informatie die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen.

Wanneer u deze site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, door onder andere gebruik te maken van technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons.

Technologieën die wij gebruiken

Cookies, web server logs en web beacons.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer of een ander apparaat dat met het Internet verbonden is, versturen om uw zoekmotor te identificeren of om informatie of instellingen in uw zoekmotor op te slaan. Uw zoekmotor kan u vertellen hoe u gewaarschuwd kan worden wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies kan beperken of uitschakelen. Let echter wel dat u zonder cookies mogelijkerwijze niet alle functionaliteiten van onze website kan gebruiken.

Samen met het verkrijgen van informatie via cookies, kunnen onze web servers bepaalde gegevens, zoals het type besturingssysteem, het type zoekmotor, domein en andere systeeminstellingen, alsook de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdszone waarin uw apparaat zich bevindt, registreren. De web server logs kunnen tevens informatie opslaan zoals het adres van de webpagina die u heeft doorverbonden naar onze site en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het Internet.

Om na te gaan welke web servers deze informatie verzamelen, kunnen we labels, “web beacons” genoemd, op onze webpagina’s plaatsen. Het betreft computeraanwijzingen die webpagina’s linken aan bepaalde web servers en hun cookies.

Diensten inzake webanalyse geleverd door derde partijen.

We kunnen op deze site gebruik maken van diensten inzake webanalyse die geleverd worden door derde partijen, zoals de diensten van Coremetrics en Google Analytics. De dienstenverstrekkers die deze diensten beheren, gebruiken technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die op deze manier wordt verzameld (met inbegrip van het IP-adres) wordt aan deze dienstenverstrekkers, die deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, meegedeeld. U kan de mogelijkheid voor Coremetrics om uw zoekactiviteiten op deze site te analyseren, uitschakelen. Om meer te weten te komen over Coremetrics en om uw keuze met betrekking tot het verzamelen door Coremetrics van informatie op deze site uit te oefenen, gelieve hier te klikken. Om Google Analytics uit te schakelen, gelieve de zoekfunctie uitbreiding voor het uitschakelen van Google Analytics van Google te downloaden op. Om meer over privacy en Google Analytics te weten te komen, gelieve het Google Analytics overzicht van Google te raadplegen op. Voor informatie over de opties van Google inzake het doorgeven van informatie, gelieve de FAQ van Google met betrekking tot dit onderwerp te raadplegen op.

Hoe wij de informatie die wij met behulp van geautomatiseerde middelen verzamelden, gebruiken.

Wij kunnen de informatie die wij met behulp van geautomatiseerde middelen op deze site verzamelden, gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te verstrekken, om marktonderzoek te verrichten, gegevensanalyses uit te voeren, alsook voor doeleinden van systeemadministratie, zoals met het oog op het bepalen of u onze site reeds eerder heeft bezocht dan wel of u nieuw bent op onze site, en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, beleid en procedures, met inbegrip van de naleving van de toepasselijke industriële normen en het afdwingen van onze Algemene Voorwaarden.We kunnen de informatie tevens op andere manieren gebruiken op voorwaarde dat wij u daarvan op de hoogte brengen op het ogenblik dat de informatie wordt verzameld.

Informatie die wij delen.

Wij verkopen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen niet, en geven ze ook niet op een andere manier door, met uitzondering van de gevallen die hier worden beschreven. Wij kunnen persoonlijke informatie delen met:

 • Onze geaffilieerde ondernemingen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.
 • Dienstenverstrekkers die voor onze rekening en op onze aanwijzing diensten uitoefenen. Wij geven deze dienstenverstrekkers enkel de toestemming om de informatie te gebruiken of door te geven wanneer dit vereist is om hun diensten voor onze rekening uit te oefenen of om wettelijke vereisten na te leven.
 • Voorbeelden van zulke dienstenverstrekkers betreffen entiteiten die kredietkaartbetalingen verwerken, bestellingen verwerken, en web hosting en marketing diensten verstrekken.

Andere derde partijen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bovendien kunnen wij informatie over u doorgeven (i) indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, (ii) aan rechtshandhavinginstanties of andere staatsambtenaren, of (iii) wanneer we van mening zijn dat doorgifte noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financiële verliezen te voorkomen, of in verband met een onderzoek inzake vermoede of eigenlijke bedrieglijke of illegale activiteiten.

We houden ons tevens het recht voor om persoonlijke informatie die wij over u bijhouden door te geven in het geval dat wij het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of overdragen. Indien zulk een verkoop of overdracht zou plaatsvinden, zullen wij al het redelijke doen opdat de overnemer de persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, zou gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Na zulke verkoop of overdracht kan u contact opnemen met de entiteit waaraan uw persoonlijke informatie werd overgedragen met alle vragen inzake de verwerking van die informatie.

Uw rechten en keuzes.

Wij bieden u bepaalde keuzes aan in verband met de informatie die we over u verzamelen, zoals de manier waarop we de informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen we uw toestemming inzake de verwerking van uw persoonlijke informatie verkrijgen vooraleer we de informatie verzamelen, zoals bijvoorbeeld in het geval van marketing communicaties. Om uw voorkeuren te actualiseren, om ons te vragen om uw informatie van onze mailing lijsten te verwijderen of om een verzoek in te dienen, gelieve ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.

Opt-out inzake e-mail.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming inzake de verwerking van de persoonlijke informatie met het oog op het verzenden van marketing communicaties per e-mail verkrijgen voorafgaand aan het moment van het verzamelen van de informatie. U kan ons op ieder ogenblik meedelen dat wij u geen marketing communicaties mogen toezenden door op de ‘uitschrijven’ link te klikken die is opgenomen in de marketing e-mails die u van ons krijgt of door ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.

Opt-out inzake gewone post.

U kan Bobbi Brown Cosmetics Nederland vragen om u niet langer marketing communicaties per gewone post toe te zenden door de aanwijzingen te volgen die zijn opgenomen in een bepaalde promotie. U kan ons ook vragen u niet langer promotionele post te sturen door ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.

Opt-out inzake cookies.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij uw voorafgaande toestemming inzake het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën inzake het opslaan van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds op uw zoekmotor werd opgeslagen, verkrijgen. Indien u geen cookies van deze site wenst te ontvangen, kan u uw zoekmotor zo instellen dat hij u verwittigt vooraleer cookies te aanvaarden en de cookie te weigeren wanneer u door de zoekmotor op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van de cookie. Cookies kunnen ook worden geweigerd door ze uit te schakelen in de zoekmotor. Gelieve de instructies van uw zoekmotor of helppagina te raadplegen om meer over deze functionaliteiten te weten te komen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de interactieve kenmerken van deze site niet volledig kan waarnemen.

Uw toestemming intrekken.

U kan iedere toestemming die u ons voorheen heeft verstrekt steeds intrekken, of u op ieder ogenlik omwille van geldige redenen verzetten tegen de verwerkingen van uw persoonlijke informatie. Wij zullen uw keuzes voor de toekomst binnen de maand toepassen. In de meeste omstandigheden zal het intrekken van uw toestemming met betrekking tot het gebruiken of doorgeven van uw informatie door ons inhouden dat u geen gebruik kan maken van sommige van onze producten en/of diensten.

De nauwkeurigheid van uw informatie.

Hoewel we er naar streven dat de persoonlijke informatie die we over u bijhouden nauwkeurig en actueel is, gaan we er – indien er geen gegevens voorhanden zijn die het tegendeel bewijzen – van uit dat de informatie die u ons verstrekt, nauwkeurig is. Indien u ons op de hoogte zou brengen van onnauwkeurigheden in de informatie die over u bijhouden of, als we zouden ontdekken dat zulke informatie onnauwkeurig is, dan zal dit onmiddellijk door ons worden verbeterd. Wij houden niet met opzet informatie over u bij die niet langer actueel of noodzakelijk is.

Herzien, updaten en wijzigen van persoonlijke informatie.

In overeenstemming met het toepasselijke plaatselijke recht, heeft u het recht op toegang tot en het verkrijgen van details over de persoonlijke informatie die we over u bijhouden, onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens te actualiseren en te verbeteren, en de informatie te laten blokkeren en te verwijderen, al naargelang het geval. U heeft eveneens het recht u op ieder ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Het recht op toegang tot persoonlijke informatie kan in sommige omstandigheden beperkt worden door plaatselijke wettelijke vereisten. Indien u toegang wenst te bekomen tot uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan een geschreven en gedateerd verzoek op te sturen en daaraan een fotokopie van uw geldige identiteitskaart of ander geldig identiteitsdocument, dat de handtekening van de houder bevat, vast te maken. U kan ons verzoeken uw persoonlijke informatie te herzien, te wijzigen of te verwijderen door ons een e-mail te sturen aan klantendienst@cs.bobbibrown.nl.

Doorgifte van gegevens.

Wij kunnen de informatie die we over u verzamelen, doorgeven aan andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Deze landen hebben mogelijkerwijze niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk verstrekt heeft. Wanneer we de informatie aan deze andere landen doorgeven, zullen wij – in overeenstemming met dit Privacybeleid – op ieder ogenblik verzekeren dat alle passende beschermingsmaatregelen werden genomen en dat alle toepasselijke wetten en procedures in verband met zulke doorgifte werden nageleefd. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland bevindt, leven wij alle toepasselijke wettelijke vereisten na die een passende bescherming bieden voor de doorgifte van persoonlijke informatie aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

Hoe we persoonlijke informatie beschermen.

Wij treffen passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke maatregelen die nodig zijn om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen toevallige, ongeoorloofde of niet toegelaten vernietiging, verlies, wijziging, toegang of gebruik. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau verzekeren en zullen ook trachten iedere vorm van onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonlijke informatie te verhinderen.

Het bijhouden van gegevens.

Wij zullen uw persoonlijke informatie slechts bijhouden voor zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld, om u diensten te leveren en om onze legitieme bedrijfsbelangen te behartigen of wanneer dit anderszins wettelijk vereist is.

Links naar andere websites.

Om u tot dienst te zijn en u te informeren, kan onze site links naar andere websites aanbieden. Deze websites kunnen op onafhankelijke wijze van ons werken. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacykennisgevingen of –beleid hebben en wij raden u ten sterkste aan dit na te kijken wanneer u gelinkte websites bezoekt. In zoverre gelinkte websites die u bezoekt niet van ons zijn of niet door ons worden gecontroleerd, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, het gebruik van de sites of de praktijk van de sites inzake privacy.

Updates van ons privacybeleid.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving updaten om de wijzigingen in onze praktijk met betrekking tot persoonlijke informatie te weerspiegelen. We zullen een duidelijke kennisgeving op onze website plaatsen om u in te lichten omtrent alle belangrijke wijzigingen van ons Privacybeleid en zullen bovenaan aan het Privacybeleid aangeven wanneer het beleid het laatst werd geactualiseerd.

Hoe ons te contacteren.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, of indien u wenst dat wij de informatie die wij over u of uw voorkeuren bezitten, updaten, of indien u uw recht op toegang, verbetering, blokkering of verwijdering wenst uit te oefenen of indien u zich wenst te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op consumerrelations@be.bobbibrown.com U kan ons ook schrijven op het volgende adres:

Estee Lauder BV,
Safariweg 50,
Maarssen, 3605 MA,
The Netherlands

© Bobbi Brown Inc. Alle rechten voorbehouden.

 

Privacybeleid van Bobbi Brown Cosmetics België

Estée Lauder Cosmetics NV, Airport Kyoto Plaza, Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem, RPM Bruxelles 403.769.032, de verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking met betrekking tot dit beleid, respecteren uw bezorgdheden omtrent privacy en waarderen de relatie die wij met u onderhouden. Dit Privacybeleid beschrijft de categorieën persoonlijke informatie die we over onze klanten verzamelen, voor welke doeleinden we de informatie gebruiken, met wie we ze delen, en de keuzes die onze klanten hebben met betrekking tot het gebruik dat we van de informatie maken. We beschrijven tevens de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe onze klanten ons kunnen contacteren omtrent onze beleid inzake privacy.

Informatie die wij verzamelen.

Wij kunnen persoonlijke informatie over u verkrijgen via verschillende bronnen. Wij kunnen deze persoonlijke informatie verzamelen wanneer u ze verstrekt aan één van onze toonbanken, winkels, op onze website, onze sociale media platformen, of ter gelegenheid van één van onze evenementen. Door uw persoonlijke informatie aan ons mee te delen (en in het geval van marketing communicaties door middel van een opt-in), geeft u ons de toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken. We zullen uw persoonlijke informatie enkel verwerken voor de doeleinden waarvoor u ons de persoonlijke informatie heeft verstrekt. In het geval van gevoelige persoonlijke informatie zullen we u – in overeenstemming met het toepasselijke recht – om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij tevens bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, o.a. door gebruik te maken van technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons.

Informatie die u verstrekt.

U kan er voor kiezen ons op verschillende manieren persoonlijke informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een aanbieding of promotie, of wanneer u een aankoop verricht op onze website, aan onze toonbanken of in onze winkels.

De categorieën van persoonlijke informatie die u ons kan verstrekken, betreffen onder andere:

 • Contactinformatie (zoals naam, postadres, e-mailadres, en gsm- of ander telefoonnummer) met betrekking tot het Bobbi Brown Pro Programma.
 • Leeftijd en geboortedatum
 • Geslacht
 • Uw statuut als professioneel makeup artiest voor het Bobbi Brown PRO programma
 • Inhoud die u verstrekt (zoals foto’s, video’s, onderzoeken, artikels en commentaren)
 • Transactie-informatie (historiek en verslag van uw aankopen, betaalinformatie, facturen, enz.)
 • •Informatie die werd verzameld wanneer u onze websites bezocht (zoals, in het bijzonder, bezochte webpagina’s, producten en/of diensten die u heeft bekeken of producten die u in uw aankoopmandje heeft geplaatst, het IP-adres van de computer, etc.)

Hoe wij de informatie gebruiken.

Wij kunnen de informatie die u verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om u reclamemateriaal of andere mededelingen te versturen
 • Om u diensten te verstrekken
 • Om uw betalingstransacties en/of geschenkkaarttransacties te verwerken
 • Om uw online account aan te maken en te beheren
 • Om te antwoorden op uw vragen
 • Om met u te communiceren omtrent speciale evenementen, wedstrijden, sweepstakes, programma’s met onder andere het Bobbi Brown Pro programma, enquêtes en andere aanbiedingen, alsook om uw deelname daaraan op te volgen
 • Om ons bedrijf te runnen, te evalueren en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het verrijken en het verbeteren van onze diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten; het uitvoeren van data-analyses; en het uitvoeren van boekhoud-, audit- en andere interne functies)
 • Om de toepasselijke wettelijke vereisten, de betrokken industriële normen en ons beleid na te leven
 • Wij kunnen de persoonlijke informatie tevens op andere manieren gebruiken indien wij u daarvan op de hoogte brengen vooraleer we de betrokken informatie verzamelen.

Informatie die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen.

Wanneer u deze site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, door onder andere gebruik te maken van technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons.

Technologieën die wij gebruiken

Cookies, web server logs en web beacons.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer of een ander apparaat dat met het Internet verbonden is, versturen om uw zoekmotor te identificeren of om informatie of instellingen in uw zoekmotor op te slaan. Uw zoekmotor kan u vertellen hoe u gewaarschuwd kan worden wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies kan beperken of uitschakelen. Let echter wel dat u zonder cookies mogelijkerwijze niet alle functionaliteiten van onze website kan gebruiken.

Samen met het verkrijgen van informatie via cookies, kunnen onze web servers bepaalde gegevens, zoals het type besturingssysteem, het type zoekmotor, domein en andere systeeminstellingen, alsook de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdszone waarin uw apparaat zich bevindt, registreren. De web server logs kunnen tevens informatie opslaan zoals het adres van de webpagina die u heeft doorverbonden naar onze site en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het Internet.

Om na te gaan welke web servers deze informatie verzamelen, kunnen we labels, “web beacons” genoemd, op onze webpagina’s plaatsen. Het betreft computeraanwijzingen die webpagina’s linken aan bepaalde web servers en hun cookies.

Diensten inzake webanalyse geleverd door derde partijen.

We kunnen op deze site gebruik maken van diensten inzake webanalyse die geleverd worden door derde partijen, zoals de diensten van Coremetrics en Google Analytics. De dienstenverstrekkers die deze diensten beheren, gebruiken technologieën zoals cookies, web server logs en web beacons om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die op deze manier wordt verzameld (met inbegrip van het IP-adres) wordt aan deze dienstenverstrekkers, die deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, meegedeeld. U kan de mogelijkheid voor Coremetrics om uw zoekactiviteiten op deze site te analyseren, uitschakelen. Om meer te weten te komen over Coremetrics en om uw keuze met betrekking tot het verzamelen door Coremetrics van informatie op deze site uit te oefenen, gelieve hier te klikken. Om Google Analytics uit te schakelen, gelieve de zoekfunctie uitbreiding voor het uitschakelen van Google Analytics van Google te downloaden op. Om meer over privacy en Google Analytics te weten te komen, gelieve het Google Analytics overzicht van Google te raadplegen op. Voor informatie over de opties van Google inzake het doorgeven van informatie, gelieve de FAQ van Google met betrekking tot dit onderwerp te raadplegen op.

Hoe wij de informatie die wij met behulp van geautomatiseerde middelen verzamelden, gebruiken.

onze site, en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, beleid en procedures, met inbegrip van de naleving van de toepasselijke industriële normen en het afdwingen van onze Algemene Voorwaarden.We kunnen de informatie tevens op andere manieren gebruiken op voorwaarde dat wij u daarvan op de hoogte brengen op het ogenblik dat de informatie wordt verzameld.

Informatie die wij delen.

Wij verkopen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen niet, en geven ze ook niet op een andere manier door, met uitzondering van de gevallen die hier worden beschreven. Wij kunnen persoonlijke informatie delen met:

 • Onze geaffilieerde ondernemingen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.
 • Dienstenverstrekkers die voor onze rekening en op onze aanwijzing diensten uitoefenen. Wij geven deze dienstenverstrekkers enkel de toestemming om de informatie te gebruiken of door te geven wanneer dit vereist is om hun diensten voor onze rekening uit te oefenen of om wettelijke vereisten na te leven.
 • Voorbeelden van zulke dienstenverstrekkers betreffen entiteiten die kredietkaartbetalingen verwerken, bestellingen verwerken, en web hosting en marketing diensten verstrekken.

Andere derde partijen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bovendien kunnen wij informatie over u doorgeven (i) indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, (ii) aan rechtshandhavinginstanties of andere staatsambtenaren, of (iii) wanneer we van mening zijn dat doorgifte noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financiële verliezen te voorkomen, of in verband met een onderzoek inzake vermoede of eigenlijke bedrieglijke of illegale activiteiten.

We houden ons tevens het recht voor om persoonlijke informatie die wij over u bijhouden door te geven in het geval dat wij het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of overdragen. Indien zulk een verkoop of overdracht zou plaatsvinden, zullen wij al het redelijke doen opdat de overnemer de persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, zou gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Na zulke verkoop of overdracht kan u contact opnemen met de entiteit waaraan uw persoonlijke informatie werd overgedragen met alle vragen inzake de verwerking van die informatie.

Uw rechten en keuzes.

Wij bieden u bepaalde keuzes aan in verband met de informatie die we over u verzamelen, zoals de manier waarop we de informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen we uw toestemming inzake de verwerking van uw persoonlijke informatie verkrijgen vooraleer we de informatie verzamelen, zoals bijvoorbeeld in het geval van marketing communicaties. Om uw voorkeuren te actualiseren, om ons te vragen om uw informatie van onze mailing lijsten te verwijderen of om een verzoek in te dienen, gelieve ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.

Opt-out inzake e-mail.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij uw toestemming inzake de verwerking van de persoonlijke informatie met het oog op het verzenden van marketing communicaties per e-mail verkrijgen voorafgaand aan het moment van het verzamelen van de informatie. U kan ons op ieder ogenblik meedelen dat wij u geen marketing communicaties mogen toezenden door op de ‘uitschrijven’ link te klikken die is opgenomen in de marketing e-mails die u van ons krijgt of door ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.

Opt-out inzake gewone post.

U kan Bobbi Brown Cosmetics Belgie vragen om u niet langer marketing communicaties per gewone post toe te zenden door de aanwijzingen te volgen die zijn opgenomen in een bepaalde promotie. U kan ons ook vragen u niet langer promotionele post te sturen door ons te contacteren op de hieronder beschreven manier.

Opt-out inzake cookies.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zullen wij uw voorafgaande toestemming inzake het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën inzake het opslaan van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds op uw zoekmotor werd opgeslagen, verkrijgen. Indien u geen cookies van deze site wenst te ontvangen, kan u uw zoekmotor zo instellen dat hij u verwittigt vooraleer cookies te aanvaarden en de cookie te weigeren wanneer u door de zoekmotor op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van de cookie. Cookies kunnen ook worden geweigerd door ze uit te schakelen in de zoekmotor. Gelieve de instructies van uw zoekmotor of helppagina te raadplegen om meer over deze functionaliteiten te weten te komen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de interactieve kenmerken van deze site niet volledig kan waarnemen.

Uw toestemming intrekken.

U kan iedere toestemming die u ons voorheen heeft verstrekt steeds intrekken, of u op ieder ogenlik omwille van geldige redenen verzetten tegen de verwerkingen van uw persoonlijke informatie. Wij zullen uw keuzes voor de toekomst binnen de maand toepassen. In de meeste omstandigheden zal het intrekken van uw toestemming met betrekking tot het gebruiken of doorgeven van uw informatie door ons inhouden dat u geen gebruik kan maken van sommige van onze producten en/of diensten.

De nauwkeurigheid van uw informatie.

Hoewel we er naar streven dat de persoonlijke informatie die we over u bijhouden nauwkeurig en actueel is, gaan we er – indien er geen gegevens voorhanden zijn die het tegendeel bewijzen – van uit dat de informatie die u ons verstrekt, nauwkeurig is. Indien u ons op de hoogte zou brengen van onnauwkeurigheden in de informatie die over u bijhouden of, als we zouden ontdekken dat zulke informatie onnauwkeurig is, dan zal dit onmiddellijk door ons worden verbeterd. Wij houden niet met opzet informatie over u bij die niet langer actueel of noodzakelijk is.

Herzien, updaten en wijzigen van persoonlijke informatie.

In overeenstemming met het toepasselijke plaatselijke recht, heeft u het recht op toegang tot en het verkrijgen van details over de persoonlijke informatie die we over u bijhouden, onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens te actualiseren en te verbeteren, en de informatie te laten blokkeren en te verwijderen, al naargelang het geval. U heeft eveneens het recht u op ieder ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Het recht op toegang tot persoonlijke informatie kan in sommige omstandigheden beperkt worden door plaatselijke wettelijke vereisten. Indien u toegang wenst te bekomen tot uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan een geschreven en gedateerd verzoek op te sturen en daaraan een fotokopie van uw geldige identiteitskaart of ander geldig identiteitsdocument, dat de handtekening van de houder bevat, vast te maken. U kan ons verzoeken uw persoonlijke informatie te herzien, te wijzigen of te verwijderen door ons een e-mail te sturen aan consumerrelations@be.bobbibrown.com.

Doorgifte van gegevens.

Wij kunnen de informatie die we over u verzamelen, doorgeven aan andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Deze landen hebben mogelijkerwijze niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk verstrekt heeft. Wanneer we de informatie aan deze andere landen doorgeven, zullen wij – in overeenstemming met dit Privacybeleid – op ieder ogenblik verzekeren dat alle passende beschermingsmaatregelen werden genomen en dat alle toepasselijke wetten en procedures in verband met zulke doorgifte werden nageleefd. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland bevindt, leven wij alle toepasselijke wettelijke vereisten na die een passende bescherming bieden voor de doorgifte van persoonlijke informatie aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

Hoe we persoonlijke informatie beschermen.

Wij treffen passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke maatregelen die nodig zijn om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen toevallige, ongeoorloofde of niet toegelaten vernietiging, verlies, wijziging, toegang of gebruik. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau verzekeren en zullen ook trachten iedere vorm van onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonlijke informatie te verhinderen.

Het bijhouden van gegevens.

Wij zullen uw persoonlijke informatie slechts bijhouden voor zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld, om u diensten te leveren en om onze legitieme bedrijfsbelangen te behartigen of wanneer dit anderszins wettelijk vereist is.

Links naar andere websites.

Om u tot dienst te zijn en u te informeren, kan onze site links naar andere websites aanbieden. Deze websites kunnen op onafhankelijke wijze van ons werken. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacykennisgevingen of –beleid hebben en wij raden u ten sterkste aan dit na te kijken wanneer u gelinkte websites bezoekt. In zoverre gelinkte websites die u bezoekt niet van ons zijn of niet door ons worden gecontroleerd, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, het gebruik van de sites of de praktijk van de sites inzake privacy.

Updates van ons privacybeleid.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving updaten om de wijzigingen in onze praktijk met betrekking tot persoonlijke informatie te weerspiegelen. We zullen een duidelijke kennisgeving op onze website plaatsen om u in te lichten omtrent alle belangrijke wijzigingen van ons Privacybeleid en zullen bovenaan aan het Privacybeleid aangeven wanneer het beleid het laatst werd geactualiseerd.

Hoe ons te contacteren.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, of indien u wenst dat wij de informatie die wij over u of uw voorkeuren bezitten, updaten, of indien u uw recht op toegang, verbetering, blokkering of verwijdering wenst uit te oefenen of indien u zich wenst te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op consumerrelations@be.bobbibrown.com U kan ons ook schrijven op het volgende adres:

Estée Lauder Cosmetics NV
Airport Kyoto Plaza
Leonardo da Vincilaan 19
1831 Diegem
Belgie

© Bobbi Brown Inc. Alle rechten voorbehouden.

 

Charte sur la vie privee

Estée Lauder Cosmetics NV, Airport Kyoto Plaza, Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem, RPM Bruxelles 403.769.032(« nous, nos, notre »), le responsable de traitement pour cette charte, respectons vos préoccupations en matière de vie privée et attachons de l’importance aux rapports que nous entretenons avec vous.

La présente Charte sur la Vie Privée décrit les types d’informations personnelles que nous collectons à propos de nos clients, la manière dont nous utilisons ces informations, les personnes avec qui nous les partageons, et les choix dont disposent nos clients concernant notre utilisation de leurs informations.

Nous décrivons également les mesures que nous prenons afin de protéger la sécurité des informations et comment nos clients peuvent nous contacter à propos de nos pratiques en matière de vie privée.

Informations que Nous Collectons

Nous pouvons obtenir les informations personnelles vous concernant à partir de plusieurs sources. Nous pouvons collecter ces informations lorsque vous les fournissez à l’un de nos guichets, nos magasins, sur notre site, sur les plateformes de média sociaux, ou lors d’un de nos évènements. Lorsque vous visitez ce site, nous collectons également certaines informations par des moyens automatisés, en utilisant des technologies telles que les cookies, journaux de serveurs web, et balises web.

Informations que Vous Fournissez

Vous pouvez choisir de nous fournir des informations personnelles de différentes manières, tel que lorsque vous participez à une offre ou une promotion, ou lorsque vous faites un achat sur notre site, à nos guichets ou dans nos magasins.

Les types d’informations personnelles que vous pouvez nous fournir incluent :

 • Les informations de contact (tel que le nom, l’adresse postale, l’adresse e-mail, les numéros de téléphones mobile ou autres.
 • L’âge et la date de naissance
 • Le sexe
 • Votre status professional en ce qui concerne le Bobbi Brown Pro programme
 • Les informations de contact d’amis ou de personnes que vous souhaitez que nous contactions
 • Le contenu que vous fournissez (tel que des photos, des vidéos, des commentaires et articles)
 • Les informations sur les transactions (l’historique et l’enregistrement de vos achats, vos informations de paiement, factures, etc.)
 • Les informations collectées lorsque vous consultez nos sites web (y compris, notamment, les pages des sites web visités, les produits et/ou services que vous regardez ou les produits que vous mettez dans votre panier, les adresses IP).
Comment Nous Utilisons les Informations

Nous pouvons utiliser les informations que vous fournissez :

 • Pour vous envoyer du matériel promotionnel ou d’autres communications (y compris de la publicité ciblée et personnalisée)
 • Vous fournir des services
 • Traiter votre paiement et/ou transactions avec des cartes cadeau
 • Créer et administrer vos comptes en ligne
 • Répondre à vos questions sur le programme Bobbi Brown Pro.
 • Communiquer avec vous et gérer votre participation à des évènements spéciaux, des concours, loteries publicitaires, programmes, études et autres offres
 • Gérer, évaluer et améliorer nos activités (y compris développer de nouveaux produits et services ; améliorer nos services ; gérer nos communications ;
 • Analyser nos produits ; effectuer des analyses de données ; et gérer la comptabilité, des audits, et d’autres fonctions internes)
 • Se conformer aux exigences légales applicables, aux standards applicables de l’industrie et à nos règles internes.

Nous pouvons également utiliser les informations d’autres manières pour lesquelles nous vous fournissons une information spécifique au moment de la collecte des données.

Informations que Nous Collectons par des Moyens Automatisés

Lorsque vous visitez notre Site, nous collectons certaines informations par des moyens automatisés, en utilisant des technologies telles que les cookies, journaux de serveurs web et balises web.

Technologies que Nous Utilisons

Cookies, journaux de serveurs web et balises web.

Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites web envoient sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil connecté à internet afin d’identifier de manière unique votre navigateur ou afin de stocker des informations ou des paramètres dans votre navigateur. Votre navigateur peut vous indiquer comment vous voir notifier lorsque vous recevez certains types de cookies et comment restreindre ou désactiver certains cookies. Veuillez noter, cependant, qu’en désactivant les cookies, vous pouvez ne pas être en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités de notre site web.

En conjonction avec l’obtention d’informations au moyens de cookies, nos serveurs web peuvent enregistrer des détails tels que votre type de système d’exploitation, le type de navigateur, le domaine et autres paramètres du système, ainsi que la langue que votre système utilise et le pays et fuseau horaire dans lequel votre appareil est situé. Les journaux de serveur web (logs) peuvent également enregistrer des informations telles que l’adresse de la page web qui vous a mené à notre Site et l’adresse IP de l’appareil que vous utilisez pour vous connecter à internet.

Afin de contrôler quel serveur web collecte ces informations, nous pouvons placer des balises sur nos pages web appelées « balises web » (web beacons). Ce sont des instructions informatiques qui lient des pages web au serveur web particulier et à leurs cookies.

Services d’Analyse du Web de Tiers

Nous pouvons utiliser des services d’analyse web de tiers sur ce Site, tels que ceux de Coremetrics et Google Analytics. Les prestataires de services qui administrent ces services utilisent des technologies telles que les cookies, les fichiers journaux de serveurs web et les balises web pour nous aider à analyser la façon dont les visiteurs utilisent le Site. Les informations recueillies par ces moyens (y compris l’adresse IP) sont communiquées à ces prestataires de services, qui utilisent ces informations pour évaluer l’utilisation du Site. Vous pouvez désactiver la capacité de Coremetrics d’analyser vos activités de navigation sur ce Site. Pour en savoir plus sur Coremetrics, et exercer votre choix quant à leur collecte d’informations sur ce Site, veuillez cliquer ici [insérer le lien vers la page opt-out de Coremetrics]. Pour désactiver Google Analytics, veuillez télécharger le navigateur add-on pour la désactivation de Google Analytics fournie par Google à http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Pour en savoir plus à propos de la vie privée et de Google Analytics, veuillez consulter l’aperçu de Google Analytics fourni par Google à l’adresse : http://www.google.com/intl/fr/analytics/ privacyoverview.html. Pour plus d’informations sur les options de divulgation des données de Google Analytics, veuillez consulter les FAQ (Questions Fréquemment Posées) fournies par Google sur ce sujet à http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=fr&answer=87515.

Comment Nous Utilisons les Informations Collectées par des Moyens Automatisés

Nous pouvons utiliser les informations collectées par des moyens automatisés sur ce Site pour fournir du contenu personnalisé, pour effectuer des études de marché, des analyses de données et à des fins d’administration de système, par exemple afin de déterminer si vous avez déjà visité notre Site auparavant ou si vous êtes nouveau sur le Site, afin de nous conformer à nos obligations légales, nos politiques et procédures, y compris la conformité aux standards applicables de l’industrie et la mise en œuvre de nos Conditions Générales [insérer le lien vers les Conditions Générales]. Nous pouvons également utiliser les informations d’autres manières pour lesquelles une information spécifique vous est fournie au moment de la collecte des données.

Informations que Nous Partageons

Nous ne vendons ni ne divulguons d’aucune manière les informations personnelles que nous collectons vous concernant, excepté de la manière décrite dans la présente section. Nous pouvons partager vos informations personnelles avec :

Nos sociétés affiliées pour les fins décrites dans la présente Charte sur la Vie Privée.

Les fournisseurs de services qui prestent des services en notre nom et suivant nos instructions. Nous n’autorisons pas ces fournisseurs de services à utiliser ou à divulguer des informations, sauf dans la mesure nécessaire pour la fourniture des services en notre nom ou pour se conformer aux exigences légales. Des exemples de ces fournisseurs de services comprennent les entités qui traitent les paiements par carte de crédit qui exécutent les commandes, et qui nous fournissent des services d’hébergement web et de marketing.

D’autres tiers avec votre consentement

En outre, nous pouvons divulguer des informations vous concernant (i) si nous sommes tenus de le faire en vertu de la loi ou d’une procédure légale, (ii) aux autorités judiciaires ou répressives ou autres représentants gouvernementaux, ou (iii) quand nous croyons que la divulgation est nécessaire ou appropriée pour prévenir tout dommage physique ou toute perte financière, ou en relation avec une enquête concernant une activité frauduleuse ou illégale présumée ou avérée.

Nous nous réservons également le droit de transférer des informations personnelles dont nous disposons à votre égard dans le cadre de la vente ou du transfert de tout ou partie de nos activités ou actifs. Si une telle vente ou transfert se produit, nous fournirons des efforts raisonnables afin que les cessionnaires utilisent vos informations personnelles d’une manière qui soit compatible avec notre Charte sur la Vie Privée. Après une telle vente ou transfert, vous pouvez contacter l’entité à laquelle nous avons transféré vos informations personnelles pour toute demande de renseignements concernant le traitement de ces informations.

Vos Droits et Vos Choix

Nous vous offrons certains choix concernant les informations personnelles que nous collectons auprès de vous, notamment sur la façon dont nous pouvons utiliser les informations et comment nous communiquons avec vous. Lorsque requis par la loi, nous obtiendrons votre consentement préalable spécifique au moment de la collecte afin de traiter des informations personnelles considérées comme sensibles en vertu de la loi applicable. Pour mettre à jour vos préférences, nous demander de supprimer vos informations de nos listes de diffusion ou pour nous soumettre une demande, veuillez nous contacter de la manière indiquée ci-dessous.

Opt-Out en Matière d’e-mail

Lorsque requis par la loi, nous obtiendrons votre consentement préalable au moment de la collecte afin de traiter des informations personnelles pour vous envoyer des communications marketing par e-mail. Nous pouvez à tout moment nous demander de ne pas vous envoyer de communication marketing par e-mails en cliquant sur le lien de désabonnement dans les e-mails marketing que vous recevez de notre part ou en nous contactant tel qu’indiqué ci-dessous. Vous pouvez également objecter à recevoir des e-mails de marketing de Bobbi Brown Belgique en cliquant sur lien approprié au-dessous de chacun de nos e-mails, ou en envoyant un courriel à consumerrelations@be.bobbibrown.com.

Opt-out en Matière de Courrier Postal

Vous pouvez demander d’arrêter de vous envoyer des communications de marketing par la poste en suivant les instructions inclues dans une promotion particulière. Vous pouvez également demander que nous cessions de vous envoyer des courriers postaux promotionnels en nous contactant de la manière indiquée ci-dessous.

Opt-out en Matière de Cookies

Lorsque requis par la loi, nous obtiendrons votre consentement préalable à l’utilisation de cookies ou de technologies similaires pour le stockage d’informations ou l’accès à ces informations déjà stockées sur votre navigateur. Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de ce Site, vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il vous avertisse avant d’accepter les cookies et refuser le cookie lorsque vous êtes informé de sa présence par le navigateur. Les cookies peuvent également être refusés en les désactivant dans le navigateur. Veuillez-vous référer aux instructions de votre navigateur web ou à l’écran d’aide pour en savoir plus sur ces fonctions. Si vous choisissez de refuser les cookies, vous pourriez ne pas être en mesure de profiter pleinement des fonctionnalités interactives de ce Site.

Retrait du Consentement

Vous pouvez retirer tout consentement que vous nous avez fourni antérieurement, ou objecter à tout moment pour des motifs légitimes, au traitement de vos informations personnelles. Nous appliquerons vos préférences pour le futur dans un délai d’un mois. Dans certaines circonstances, le retrait de votre consentement à notre utilisation ou à la divulgation de vos données personnelles signifiera que vous ne pourrez plus profiter de certains de nos produits ou services.

Examiner, Mettre à Jour et Modifier les Informations Personnelles

Sous réserve des lois applicables, vous avez le droit de demander l’accès et d’être informé concernant les informations personnelles que nous détenons vous concernant, de mettre à jour et de corriger les inexactitudes dans vos informations personnelles, ou de demander que les informations soient bloquées ou supprimées, selon le cas. Vous avez également le droit de vous opposer, à tout moment et gratuitement, au traitement de vos informations personnelles à des fins de marketing direct. Le droit d’accéder à vos informations personnelles peut être limité dans certains cas par les exigences légales locales. Si vous souhaitez accéder à vos informations personnelles, veuillez nous envoyer une demande datée et signée ainsi qu’une photocopie de votre carte d’identité valide ou de tout autre document d’identification valide montrant la signature du titulaire. Vous pouvez demander de revoir, modifier ou supprimer vos informations personnelles en nous envoyant un e-mail à consumerrelations@be.bobbibrown.com.

Transferts de Données

Nous pouvons transférer les informations personnelles que nous collectons vous concernant vers des pays autres que celui dans lequel vos informations ont été initialement collectées. Ces pays peuvent ne pas offrir le même niveau de protection des informations personnelles que le pays dans lequel vous avez initialement fourni ces informations. Lorsque nous transférons vos informations personnelles vers d’autres pays, nous protégeons ces informations de la manière décrite dans la présente Charte sur la Vie Privée. Si vous êtes situé dans l’Espace Economique Européen ou en Suisse, nous nous conformons aux exigences légales applicables afin de fournir une protection adéquate pour le transfert des informations personnelles vers des pays en-dehors de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse.

Manière dont Nous Protégeons les Informations Personnelles

Nous mettons en œuvre des mesures administratives, techniques et physiques appropriées afin de protéger les informations personnelles que vous nous fournissez à l’encontre de toute destruction, perte, altération, accès, divulgation ou utilisation accidentelle, illégale ou non autorisée.

Liens vers d’Autres Sites Web

Notre Site peut proposer des liens vers d’autres sites pour votre confort et information. Ces sites sont gérés indépendamment de nous. Les sites liés peuvent avoir leur propre notice ou charte sur la vie privée, que nous vous recommandons fortement de revoir si vous visitez des sites liés. Dans la mesure où tous les sites liés que vous visitez ne sont ni contrôlés ni détenus par nous, nous ne sommes pas responsables du contenu de ces sites, de leur utilisation, ou des pratiques en matière de vie privée sur ces sites.

Mise à Jour de Notre Charte sur la Vie Privée

Cette Charte sur la Vie Privée peut être mise à jour périodiquement, sans vous envoyer de notice préalable, afin de refléter les modifications dans nos pratiques relatives aux informations personnelles. Nous publierons un avis bien visible sur notre Site web afin de vous notifier tout changement significatif à notre Charte sur la Vie Privée et indiquerons au-dessus de la Charte la date de la plus récente mise à jour.

Comment Nous Contacter

Si vous avez des questions ou commentaires à propos de cette Charte sur la Vie Privée, ou si vous souhaitez mettre à jour les informations que nous détenons vous concernant ou vos préférences, ou exercer vos droits d’accès, de rectification, d’objection ou de suppression, ou objecter au traitement de vos informations personnelles, veuillez nous contacter par e-mail à consumerrelations@be.bobbibrown.com.

Estée Lauder Cosmetics NV Airport Kyoto Plaza
Leonardo da Vincilaan 19
1831 Diegem
Belgique

© Bobbi Brown Inc. Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden

Ingaande vanaf 01/10/2015

1. Introductie

Welkom op de Bobbi Brown Nederland Website (de “Site”). Estée Lauder B.V.(“ Bobbi Brown Nederland Online”) biedt u de inhoud en diensten die op deze Site beschikbaar zijn aan in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en andere algemene voorwaarden en richtlijnen die u doorheen onze Site kan terugvinden en gerelateerd zijn met bepaalde functionaliteiten, eigenschappen of promoties alsook de klantendienst, en welke allen geacht worden deel uit te maken van en inbegrepen te zijn in deze algemene voorwaarden (gezamenlijk, de “Gebruiksvoorwaarden van de Website”). De Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn van toepassing op alle bezoekers en/of gebruikers van de Site.

 1. 2. Uw Verplichtingen en Verantwoordelijkheden

  Bij het toetreden of gebruiken van de Site moet u zich houden aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, alsook naar de speciale waarschuwingen of instructies betreffende toegang en gebruik zoals op de Site vermeld. U zal altijd handelen volgens de wet, de gewoonten en de regels van de goede trouw. Het aanbrengen van veranderingen of wijzigingen aan de Site of aan enige Inhoud of diensten die op deze Site kunnen voorkomen is strikt verboden, alsook iedere aantasting van de integriteit of de goede werking van de Site. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zult u, indien u achteloos of opzettelijk één van de verplichtingen uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website niet nakomt, aansprakelijk zijn voor alle verliezen en alle schade die dit kan teweegbrengen bij Bobbi Brown Nederland Online, onze verbonden ondernemingen, partners of licentiegevers.

 2. 3. Privacy

  Gelieve ons Privacybeleid te lezen dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en telkens van toepassing is wanneer u de Site bezoekt, zodat u onze privacypraktijken begrijpt.

 3. 4. Intellectuele Eigendom

  Alle informatie en inhoud die beschikbaar zijn op de Site en diens “look and feel”, met inbegrip van doch niet beperkt tot handelsmerken, logo’s, dienstmerken, teksten, grafieken, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, datacompilaties en software, en de verzameling en organisatie daarvan (gezamenlijk, de “Inhoud”), is eigendom van Bobbi Brown Nederland Online, haar verbonden ondernemingen, partners of licentieverstrekkers, en is beschermd onder de Nederlands en internationale wetgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot wetgeving inzake copyright, auteursrechten en naburige rechten, rechten op databanken, softwarerechten, modellen en merken.

  Met uitzondering van hetgeen uiteengezet wordt in Artikel 5 betreffende de beperkte licenties, of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, mag noch de Inhoud, noch enig onderdeel van de Site, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, herverkocht, verkregen, gewijzigd of op een andere wijze geëxploiteerd worden, zij het volledig of ten dele en dit ongeacht de redenen die daarvoor worden ingeroepen.

 4. 5. Beperkte Licenties

  We verlenen u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de Site te bezoeken en er persoonlijk gebruik van te maken. Deze beperkte licentie omvat niet het recht om: (a) te framen of framing-technieken te gebruiken om de Site of enig gedeelte daarvan in te sluiten; (b) de Site of enige en/of alle Inhoud te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, te verkopen, in licentie te geven of te downloaden (behalve ‘caching’ of wanneer noodzakelijk om te Site te bekijken); c) gebruik te maken van de Site of diens Inhoud voor ander redenen dan persoonlijk gebruik; (d) afgeleide werken gebaseerd op de Site of op enige en/of alle Inhoud, te wijzigen, te herzien, te maken of te creëren, behalve in de mate een dergelijk recht niet beperkt kan worden onder de toepasselijke wetgeving; (e) boekhoudkundige informatie te verzamelen ten voordele van uzelf of een andere partij; (f) om het even welke metatags of enige andere 'verborgen tekst' te gebruiken, door gebruik te maken van enige en/of alle Inhoud; of (g) software robots, spiders, crawlers of vergelijkbare hulpprogramma's te gebruiken voor het verzamelen en verkrijgen van gegevens of enige andere actie te ondernemen die een onredelijke last op onze infrastructuur legt. U moet alle bedrijfseigen informatie die op de Site voorkomt of daarmee verbonden is of in de Site inbegrepen is, zonder wijzigingen aan te brengen, behouden.

  We kennen u eveneens een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht toe om een hyperlink te creëren naar de homepage van de Site, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die de toegang naar onze Site mogelijk maakt (i) mag alleen linken naar onze homepage en mag in geen geval een kopie maken van de Inhoud ervan; (ii) mag niet suggereren dat we een dergelijke website of de diensten of producten die erop worden aangeboden steunen; (iii) mag zijn relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel zou kunnen worden geïnterpreteerd en mag enkel inhoud bevatten die legaal en geschikt is voor alle leeftijden; (v) mag ons of onze producten of diensten niet voorstellen op een onjuiste, misleidende, minachtende of op andere wijze beledigende of aanstootgevende manier, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; en (vi) mag niet linken naar een andere pagina van de Site dan de homepage. We behouden ons naar eigen goeddunken het recht voor om u te verzoeken om elke link naar onze Site te verwijderen, en na ontvangst van dergelijk verzoek zal u dergelijke link onmiddellijk verwijderen en iedere linking stopzetten tenzij het afzonderlijk uitdrukkelijk en schriftelijk door ons toegelaten werd om het linken te hervatten.

  Elk ongeoorloofd gebruik door u van de Site of enige en/of alle Inhoud, beëindigt automatisch en onmiddellijk de beperkte licenties uiteengezet in dit Artikel 5, en dit zonder afbreuk te doen aan de andere rechtsmiddelen voorzien in het toepasselijke recht of in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website.

 5. 6. Links naar Derden

  We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina’s of enige andere websites waarnaar onze Site gelinkt wordt of dewelke naar onze Site linken. Links die verschijnen op onze Site zijn er enkel voor het gemak van onze gebruikers en hun aanwezigheid betekent niet dat wij of onze verbonden ondernemingen of partners er de inhoud, de producten, de diensten of de leveranciers van goedkeuren. Wanneer u zelf links creëert naar of vanaf om het even welke off-site pagina's of andere websites is dat op eigen risico. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van off-site pagina’s noch staan wij in voor de aanbiedingen daarvan, of van enige andere websites waarnaar op onze site wordt gelinkt of dewelke naar onze Site linken , noch kunnen wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina’s en websites, met inbegrip van doch niet beperkt tot hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle off-site pagina's en andere websites die u bezoekt aandachtig te lezen.

 6. 7. Speciale Eigenschappen, Functionaliteiten en Gebeurtenissen

  De Site kan bepaalde speciale eigenschappen en functionaliteiten of gebeurtenissen (zoals wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingen) aanbieden die (a) onderworpen kunnen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of maatregelen bovenop of in plaats van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website; en (b) door ons of door derden aangeboden worden. In dergelijk geval zullen we u hiervan in kennis stellen en indien u ervoor kiest voordeel te trekken uit deze aanbiedingen, dient u in te stemmen met de toepasselijkheid van dergelijke bijkomstige of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of richtlijnen.

 7. 8. Voorstellen

  Ons beleid bestaat erin om spontane voorstellen en ideeën te weigeren. Ondanks ons beleid omtrent spontane suggesties en ideeën, zullen wij eender welke vragen, feedback, suggesties, ideeën of andere informatie die u ons doorgeeft (hierna gezamenlijk: “Voorstellen”) als niet-bedrijfseigen en niet-confidentieel behandelen. In overeenstemming met de bepalingen van ons Privacybeleid verleent u ons bij het doorsturen of posten van eender welk Voorstel, een niet-exclusief, royaltyvrij, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om het Voorstel te kopiëren, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, in licentie te geven, te verdelen, te verkopen of te bestemmen naar eigen goeddunken, met inbegrip van doch niet beperkt tot: een Voorstel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, er afgeleide werken uit te creëren, een Voorstel te verdelen en te exposeren in welke vorm, medium of technologie dan ook, ongeacht of deze nu reeds gekend zijn dan wel later ontwikkeld zullen worden, voor zover toegelaten onder de toepasselijke wetgeving, en dit als een deel van andere werken of op zichzelf staand, of het Voorstel te gebruiken in of voor onze producten of diensten, wereldwijd en voor de volledige duur van de bescherming van de gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw Voorstellen in geen geval teruggegeven kunnen worden en dat wij uw Voorstellen en alle ideeën, concepten of knowhow die hierin vervat zijn kunnen gebruiken zonder enige geldelijke compensatie of enige andere vorm van beloning en dit voor eender welk doel, met inbegrip van doch niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, verdelen en verhandelen van producten.

  Als u een Voorstel indient, dan verklaart en waarborgt u dat u de rechten verbonden aan het Voorstel bezit of er op een andere manier zeggenschap over heeft. Bovendien verklaart en waarborgt u dat een dergelijk Voorstel geen softwarevirussen, commerciële informatie, kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van “spam” uitmaakt of bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit of ons op een andere manier misleiden omtrent de oorsprong van uw Voorstel. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor claims die voortvloeien uit of samenhangen met een eis aangaande eender welk recht en betreffende gelijk welk Voorstel of voor enige schade die voortvloeit uit een Voorstel.

 8. 9. Gebruikersinhoud

  Wanneer u gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, tekeningen, video’s, berichten of andere materialen (“Gebruikersinhoud”) overdraagt, upload, post, e-mailt of anderszins beschikbaar maakt op de Site, bent u volledig verantwoordelijk voor deze Gebruikersinhoud. Dergelijke Gebruikersinhoud maakt een Voorstel uit onder Artikel 8. Dit betekent dat alle derden, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Gebruikersinhoud die zij op de Site plaatsen. U stemt ermee in u niet in te laten met of anderen bij te staan of aan te moedigen om zich in te laten met het overdragen, uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins beschikbaar maken op de Site van Gebruikersinhoud (a) die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, treiterend, nadelig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op iemands privacy, haatvol, of raciaal, etnisch of anderszins ontoelaatbaar is; (b) die u niet beschikbaar mag maken krachtens enige wet of krachtens een contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat ze foutief, onnauwkeurig of misleidend is; (d) waarvoor u werd vergoed of waarvoor u enige vergoeding ontvangen hebt van een derde; of (e) die een inbreuk is op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij. Bovendien stemt u ermee in geen softwarevirussen, ongevraagde of niet-toegelaten reclame, sollicitatie of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massa mailings, of enige vorm van “spam” over te dragen, up te loaden, te posten, te e-mailen of anderszins beschikbaar te maken. U stemt er verder mee in om (i) u niet uit te geven voor een andere persoon of entiteit, of uw verwantschap met een bepaalde persoon of entiteit op valse wijze te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen; (ii) geen derde te “stalken” of anderszins te intimideren, met inbegrip van het bepleiten van intimidatie van een ander of enige partij in de val te lokken of schade toe te brengen, met inbegrip van het berokkenen van schade op enige manier aan minderjarigen; (iii) geen briefhoofden te vervalsen of anderszins kentekens te manipuleren teneinde de oorsprong van enig Gebruikersinhoud te verbergen; (iv) niet opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving te schenden; of (v) geen persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

  We onderschrijven of controleren de op de Site overgedragen of geplaatste Gebruikersinhoud niet en we bieden bijgevolg geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van deze Site blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud die beledigend, onbehoorlijk of ontoelaatbaar is voor u. We zijn in geen enkel geval op enige wijze verantwoordelijk voor enige Gebruikersinhoud, met inbegrip van doch niet beperkt tot fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor enig door u opgelopen verlies of schade van enigerlei aard tengevolge van het gebruik van enige Gebruiksinhoud die werd overgedragen, geupload, gepost, gemaild of anderszins ter beschikking gesteld via deze Site.

  U erkent dat wij het recht hebben (doch niet de verplichting) om naar eigen goeddunken te weigeren om Gebruikersinhoud te posten dan wel te verwijderen en wij houden ons het recht voor om eender welke Gebruikersinhoud te wijzigen, in te korten of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande of van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website te beperken beschikken wij over het recht om alle Gebruikersinhoud te verwijderen die deze Gebruiksvoorwaarden van de Website schendt of anderszins ontoelaatbaar is en we behouden ons het recht voor om diensten te weigeren zonder daar voorafgaandelijk kennis van te geven aan gebruikers die een inbreuk maken op deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of andermans rechten schenden.

 9. 10. Klachten Betreffende Inbreuken

  We respecteren andermans intellectuele eigendom. Indien u vermoedt dat een werk op de Site op zodanige wijze werd gekopieerd dat het een inbreuk inhoudt op een intellectueel eigendomsrecht , gelieve hier te klikken om te ontdekken hoe u ons in kennis stelt van een beweerde inbreuk.

 10. 11. Uw Account

  U kunt zich op de Site aanmelden wanneer u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar, dan mag dat niet. Wanneer u ouder bent dan 18 en u wilt zich aanmelden, dient u ten behoeve van uw account een e-mailadres/gebruikersnaam en wachtwoord te hebben. U bent zelf ervoor verantwoordelijk dat uw account, gebruikersnaam en wachtwoord geheim blijven en dat niet iedereen toegang tot uw computer heeft. Ook dient u zelf ervoor te zorgen dat de betreffende gegevens actueel, volledig en juist zijn. U gaat ermee akkoord dat alle activiteiten die via uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord plaatsvinden, onder uw verantwoordelijkheid vallen. U verbindt zich om uitsluitend actuele, volledige en juiste informatie te verstrekken. Wanneer u namens iemand anders op de Site inlogt en daarvan gebruikmaakt, wordt u geacht bevoegd te zijn om die persoon als principaal te binden aan het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website. Voor zover u die bevoegdheid niet heeft, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van de Website bindend voor uzelf en bent u aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door het onrechtmatige gebruik van de Site of de Inhoud als gevolg van het inloggen op of het gebruik van de Site als hiervoor bedoeld.

 11. 12. Productomschrijvingen

  Wij doen er redelijkerwijze alles aan om ervoor te zorgen dat alle bijzonderheden, omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen van de producten op deze Site juist zijn op het moment dat de betreffende informatie in het systeem wordt ingevoerd. Wij garanderen echter niet – voor zover dit wettelijk is toegestaan – dat de productomschrijvingen, kleurstellingen en andere content op de Site juist, volledig, betrouwbaar en actueel zijn en geen fouten bevatten. Hoewel we ernaar streven om de Site zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de informatie die op een bepaald moment op deze Site wordt vermeld, met inbegrip van productomschrijvingen, niet altijd precies met een product overeenkomt op het moment dat u een bestelling plaatst

 12. 13. Verklaringen En Garanties: Beperking Van Aansprakelijkheid

  VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT WORDT DEZE SITE WEERGEGEVEN "ZOALS HET IS". WE GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE OF DE SITE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, HET NIET-OVERTREDEN VAN OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN, BEHALVE IN DE MATE DAT DERGELIJKE VERKLARINGEN EN GARANTIES NIET WETTELIJK UITSLUITBAAR ZIJN.

  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ, VOOR ZOVER EN IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID (ZIJ HET CONTRACTUEEL, BUITENCONTRACTUEEL (DAARIN INBEGREPEN NALATIGHEID), INZAKE LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN OF OP GELIJK WELKE ANDERE BASIS) VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE (a) ONDERBREKING VAN COMMERCIËLE ACTIVITEITEN; (b) VERTRAAGDE TOEGANG OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE SITE; (c) HET NIET AFLEVEREN OF VERKEERD AFLEVEREN VAN GEGEVENS, DE ONTAARDING, VERNIETIGING OF WIJZIGING VAN GEGEVENS: (d) VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT TRANSACTIES MET OF DE AANWEZIGHEID VAN OFF-SITE LINKS OP DE SITE; (e) COMPUTERVIRUSSEN, HET FALEN OF SLECHT FUNCTIONEREN VAN HET SYSTEEM HETGEEN KAN PLAATSVINDEN IN HET KADER VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, DAARIN INBEGREPEN TIJDENS HYPERLINKS NAAR OF VAN WEBSITES VAN DERDEN; (f) ENIGE ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD; OF (g) GEBEURTENISSEN DIE BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE VALLEN.

  VERDER ZIJN WIJ OOK NIET AANSPRAKELIJK, VOOR ZOVER EN IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, BESTRAFFENDE (‘PUNITIVE’), INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN SPAARGELDEN, ZAKEN, OMZET, EN GEGEVENS ALSOOK AANSPRAKEN VAN DERDEN) DIE SAMENHANGT MET DE SITE OF UW GEBRUIK DAARVAN ONGEACHT ONZE MANIER VAN HANDELEN (OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD – MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID – OF EEN ANDERE WIJZE), ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ZICH ZOU VOORDOEN EN IN GEEN GEVAL ZAL ONZE GLOBALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK HOGER ZIJN DAN HONDERD DOLLAR ($ 100,00) (OF DESGEVALLEND HET EQUIVALENT IN EURO). AANGEZIEN SOMMIGE LANDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE LANDEN BEPERKT TOT IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

  BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN INDIEN DE AANSPRAKELIJKHEID HET GEVOLG IS VAN OPZET OF GROVE SCHULD VAN DE TOT DE LEIDINGGEVENDEN BEHORENDE ONDERGESCHIKTEN VAN BOBBI BROWN NEDERLAND ONLINE.

  HET VORENSTAANDE LAAT UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT ONVERLET.

 13. 14. Schadeloosstelling

  Voor zover, en in de ruimste mate, toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, tengevolge van een rechtsvordering, eis of handeling van een derde en welke voortvloeit uit uw gebruik van de Site of inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden van de Website. U gaat er ook mee akkoord ons schadeloos te stellen voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, welke voortvloeien uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of gelijkaardige tools voor het verzamelen en bekomen van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt en die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.

 14. 15. Toepasselijk Recht En Geschillen

  Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of de Site zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 15. 16. Toestemming Om Kennisgevingen Elektronisch Te Ontvangen Via Plaatsing Op De Site En Via E-mail

  U stemt ermee in om alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicaties (gezamenlijk “Kennisgevingen”) waarnaar deze Gebruiksvoorwaarden van de Website verwijzen elektronisch van ons te ontvangen, met inbegrip van doch zonder beperking, via e-mail of via het plaatsen van berichten op deze Site. U stemt ermee in dat alle Kennisgevingen die wij op elektronische wijze aan u verstrekken, en elke toestemming die u via elektronische weg aan ons verleent (b.v. door een hokje aan te vinken), voldoen aan alle wettelijke vereisten opdat dergelijke communicatie schriftelijk en ondertekend zou zijn. Teneinde afstand te doen van uw toestemming om alle Kennisgevingen elektronisch te ontvangen, moet u ons in kennis stellen van de intrekking van zulke toestemming via e-mail op info@BobbiBrown.nl en moet u het gebruik van deze Site stopzetten. In dergelijk geval zullen alle rechten die aan u overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden van de Website werden toegekend van rechtswege ingetrokken worden, met inbegrip van doch zonder daartoe beperkt te zijn, de beperkte licenties zoals uiteengezet in Artikel 5. Jammer genoeg kunnen we de voordelen van deze Site niet verschaffen aan gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van Kennisgevingen.

  Deze toestemming tot het ontvangen van Kennisgevingen staat volledig los van enige keuze die u zou maken met betrekking tot het ontvangen van marketing communicaties. De keuzemogelijkheden met betrekking tot het ontvangen van marketing communicatie worden uiteengezet in ons Privacybeleid.

 16. 17. Algemeen

  U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden van de Website de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons uitmaken voor wat betreft het gebruik van de Site en dat ze alle eendere voorstellen, overeenkomsten en andere communicaties teniet doen en beheersen.

  Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden van de Website op eender welk moment te wijzigen door de veranderingen op de Site te plaatsen en een bericht te verspreiden betreffende de wijziging voor zover dit wettelijk is toegestaan. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht van zodra ze op de Site geplaatst zijn en nadat de kennisgeving omtrent deze wijzigingen vrijgegeven werd. Wanneer u de Site vervolgens verder gebruikt, duidt dat op uw akkoord met alle gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van de Website. U moet zich onmiddellijk neerleggen bij deze beëindiging of elke andere kennisgeving, daarin ingrepen, indien van toepassing, het stopzetten van alle gebruik van de Site.

  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website mag opgevat worden als het oprichten van een agentschap, partnerschap of andere vorm van samenwerking tussen ons. Indien wij zouden nalaten u te verzoeken om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website uit te voeren, tast dit geenszins ons volledige recht aan om dergelijke uitvoering op een later moment te vragen, noch zal onze verklaring met betrekking tot een inbreuk op één of andere bepaling aanzien worden als een verklaring van afstand met betrekking tot deze bepaling zelf. Ingeval een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website niet-afdwingbaar of nietig blijkt te zijn volgens het toepasselijke recht of de nietigheid ervan wordt uitgesproken door de bevoegde rechtbank, dan zorgt deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid er niet voor dat de Gebruiksvoorwaarden van de Website onafdwingbaar of nietig zijn in hun geheel maar zullen deze bepalingen, in de mate van het mogelijke, aangepast worden door de oordelende instantie teneinde de oorspronkelijke doelstellingen van partijen weer te geven, zoals aangegeven in de oorspronkelijke bepalingen.

  Heeft u vragen omtrent deze algemene voorwaarden, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op info@BobbiBrown.nl.

 17. 18.Beleid Inzake Klachten Betreffende Inbreuken

  Indien u vermoedt dat intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde materialen op zodanige wijze gekopieerd werden dat het een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten inhoudt, gelieve dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving te sturen naar onze Aangewezen Agent voor kennisgevingen van inbreuken en hem het volgende te verstrekken:

  Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht dat vermoedelijk werd geschonden;

  Identificatie van het (de) intellectuele eigendomsrecht(en) beschermd werk(en) waarvan u beweert dat ze geschonden word(t)(en);

  Een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden word en de locatie van dat materiaal op de Site;

  Uw adres, telefoonnummer en e-mail adres;

  Een verklaring waarin u zegt te goeder trouw te geloven dat het gebruik van het materiaal op de door u betwiste wijze niet toegestaan werd door de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet; en

  Een verklaring waarin u, op straffe van meineed, stelt dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht bent of gemachtigd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht.

  Onze Aangewezen Agent voor kennisgevingen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten is Gregg Marrazzo, Senior Vice President and Deputy General Counsel, The Estee Lauder Companies Inc., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153. Telefoon: (212) 277-2320. Email: gmarrazz@estee.com.

  OPMERKING: DE CONTACTGEGEVENS HIERBOVEN WORDEN UITSLUITEND VERLEEND OM BOBBI BROWN NEDERLAND ONLINE IN KENNIS TE STELLEN DAT ER MOGELIJKERWIJZE EEN INBREUK WERD GEPLEEGD OP INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLE ANDERE VRAGEN ZULLEN VIA DIT PROCES GEEN ANTWOORD KRIJGEN EN MOETEN GERICHT WORDEN AAN ONZE KLANTENDIENST VIA E-MAIL NAAR INFO@BOBBIBROWN.NL.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Welkom op de Bobbi Brown Nederland Website (de “Site”).

De volgende algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zetten de voorwaarden uiteen die van toepassing zullen zijn wanneer u een product koopt van Estée Lauder B.V. (“Bobbi Brown Nederland Online”) via deze Site. Alvorens u een bestelling plaatst dient u te bevestigen dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en heeft geaccepteerd.

De adres gegevens van Estéé Lauder B.V. zijn de volgende:

Estée Lauder BV
Safariweg 50
Maarssen
3605 MA
Nederland
K.V.K. 30134523
VAT: NL-0039.35.322.B.01

1. Producten en Diensten voor Persoonlijk Gebruik

Alle producten en diensten die beschikbaar zijn op deze Site, met inbegrip van eventuele stalen die we u verstrekken, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd. Wij verkopen onder deze Site alleen aan consumenten, en wij behouden ons het recht voor om een koopovereenkomst of levering te annuleren indien wij redelijke grond hebben om aan te nemen dat u geen consument bent. Wij houden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving, de hoeveelheid van de aan u te leveren producten of te verstrekken diensten, waarvan wij naar eigen goeddunken menen dat ze een inbreuk op onze Algemene Voorwaarden tot gevolg kunnen hebben, te herroepen of te verminderen.

2. Beleid en procedures met betrekking tot aankopen

Klik hier voor het beleid en de procedures die te maken hebben met bestellingen via deze Site (orderverwerking, verzending en afhandeling, verzendkosten, beleid en procedure voor retouren en ruilen).Wanneer u via deze Site een bestelling plaatst of een aankoop verricht, dient u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van dit beleid en deze procedures.

3. Wie kan een bestelling plaatsen

Voor de aankoop van producten en het rechtsgeldig aangaan van een overeenkomst via deze Site dient u: (a) 18 jaar of ouder zijn, (b) zich te registreren op de Site en (c) houder te zijn van een geldige bankpas/creditcard.

4. Taal

Deze overeenkomst wordt aangegaan in de Nederlandse taal.

5. Prijzen

Alle prijzen van de producten die via deze Site worden aangeboden, zijn inclusief BTW (voor zover van toepassing) tegen het wettelijke percentage, maar exclusief verzendkosten. Het totale bedrag van uw bestelling is dus gelijk aan de prijs van de bestelde producten vermeerderd met de verzendkosten als vermeld onder sectie Klantendienst op deze Site .

6. Productomschrijving

Wij doen er redelijkerwijze alles aan om ervoor te zorgen dat alle bijzonderheden, omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen van de producten op deze Site juist zijn op het moment dat de betreffende informatie in het systeem wordt ingevoerd. Wij garanderen echter niet – voor zover dit wettelijk is toegestaan – dat de productomschrijvingen, kleurstellingen en andere content op de Site juist, volledig, betrouwbaar en actueel zijn en geen fouten bevatten. Hoewel we ernaar streven om de Site zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de informatie die op een bepaald moment op deze Site wordt vermeld, met inbegrip van productomschrijvingen, niet altijd precies met een product overeenkomt op het moment dat u een bestelling plaatst.

7. Plaatsen van een bestelling en orderacceptatie

Het plaatsen van een bestelling gaat eenvoudig. U hoeft alleen de aanwijzingen op de Site te volgen. Voordat u uw definitieve bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling in te zien en deze eventueel aan te passen voordat u de bestelling bevestigt. U plaatst een bestelling voor producten op de Site door te klikken op de knop Verzenden aan het einde van de online bestelprocedure.

Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u van ons een bevestigingsemail met de gegevens en het bedrag van uw bestelling, dat wij van uw bankpas/creditcard hebben afgeschreven. Deze e-mail betreft nog geen orderacceptatie door Bobbi Brown België.

Tenzij u van ons bericht ontvangt dat wij uw bestelling niet accepteren of u uw bestelling zelf annuleert conform het bepaalde onder Annulering op deze Site, geldt dat wij uw bestelling hebben aanvaard en de overeenkomst tussen u en ons tot stand is gekomen op het moment dat wij de bestelde producten naar u verzenden. Wanneer u de bestelling wilt annuleren na verzending van de producten, dient u de retourenprocedure onder Terugzending volgen.

Mocht u een BTW-factuur wensen, neem dan contact met ons op via Mail ons.

Wanneer u vragen heeft over uw bestelling(en), kunt u contact opnemen met de klantenservice (maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur). Telefoonnummer: 0800 2928001; e-mailadres: klantendienst@cs.bobbibrown.nl.

Een bestelling kan worden geweigerd wanneer het bestelde product niet meer op voorraad is, wanneer we geen betalingsautorisatie verkrijgen, wanneer we vermoeden dat er sprake is van fraude of van schending van het bepaalde in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid of wanneer we een fout ontdekken in het product of in de prijs.

Wanneer na verzending van onze bevestigingsemail blijkt dat wij uw bestelling niet kunnen leveren, ontvangt u daarvan telefonisch of per e-mail bericht. Zie onder Annulering op deze Site.

8. Betaling

U kunt bij betaling gebruikmaken van een van de betalingswijzen als vermeld onder Betaling op deze Site. U verklaart dat u zelf houder bent van de bankpas of creditcard die gebruikt wordt.

Voor de houders van een creditcard of bankpas geldt dat elke betaling moet worden geautoriseerd door uw bank of creditcardmaatschappij. Wanneer uw bank of creditcardmaatschappij om welke reden dan ook vooraf of achteraf weigert om te betalen of geen betalingsautorisatie aan ons verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor niet-levering of niet-tijdige levering.

9. Eigendom van de producten

Wij behouden ons de juridische eigendom van de producten voor totdat wij volledige betaling van u hebben ontvangen. Ingeval van restitutie van uw betaling worden wij weer juridisch eigenaar van de producten.

10. Risico van verlies

Het risico van de producten gaat op het moment van aflevering aan u op u over.

11. Levering

Wij leveren de producten conform de leveringsoptie die u bij de bestelprocedure heeft aangegeven. Zie onder Levering op deze Site. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, gelden aan u opgegeven levertijden slechts bij benadering. Uw bestelling kan in een of meer delen worden geleverd. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor niet-tijdige levering wanneer de oorzaak daarvan bij derden ligt.

12. Acceptatie van producten

U dient de producten bij levering te inspecteren. Wij zijn niet verplicht om een weigering van de producten naderhand te accepteren, tenzij u ons laat weten dat u de bestelling heeft geannuleerd, u de producten terugstuurt op basis van een geldige non-conformiteitsclaim en/of tenzij u de producten conform het Retourenbeleid aan ons terugstuurt. Dit alles laat uw wettelijke rechten onverlet.

Mocht het geleverde niet overeenkomen met de omschrijving van uw bestelling in de bevestigingsemail die wij na ontvangst van uw bestelling aan u hebben verstuurd, neem dan contact op met de klantenservice (maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur, zaterdag 10.00 – 16.00 uur). Telefoonnummer: 0800 2928001; e-mailadres: klantendienst@cs.bobbibrown.nl.

13. Uw account

U kunt zich op de Site aanmelden wanneer u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar, dan mag dat niet. Wanneer u ouder bent dan 18 en u wilt zich aanmelden, dient u ten behoeve van uw account een e-mailadres/gebruikersnaam en wachtwoord te hebben. U bent zelf ervoor verantwoordelijk dat uw account, gebruikersnaam en wachtwoord geheim blijven en dat niet iedereen toegang tot uw computer heeft. Ook dient u zelf ervoor te zorgen dat de betreffende gegevens actueel, volledig en juist zijn. U gaat ermee akkoord dat alle activiteiten die via uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord plaatsvinden, onder uw verantwoordelijkheid vallen. U verbindt zich om uitsluitend actuele, volledige en juiste informatie te verstrekken. Wanneer u namens iemand anders op de Site inlogt en daarvan gebruik maakt, wordt u geacht bevoegd te zijn om die persoon als principaal te binden aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Voor zover u die bevoegdheid niet heeft, zijn deze Algemene Voorwaarden bindend voor uzelf en bent u aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door het onrechtmatige gebruik van de Site of de Inhoud als gevolg van het inloggen op of het gebruik van de Site als hiervoor bedoeld.

Op de persoonsgegevens die u bij aanmelding of nadien verstrekt, is ons Privacybeleid.

14. Schadeloosstelling

Voor zover, en in de ruimste mate, toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, tengevolge van een rechtsvordering, eis of handeling van een derde en welke voortvloeit uit uw gebruik van de Site of inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. U gaat er ook mee akkoord ons schadeloos te stellen voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, welke voortvloeien uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of gelijkaardige tools voor het verzamelen en bekomen van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt en die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.

15. Privacy

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, verschaft u ons uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonsgegevens gebruiken om uw bestelling te verwerken en de producten te leveren. De verwerking van uw persoonsgegevens zal plaatsvinden met in achtneming van ons Privacybeleid.

16. Gebruik van de Site

Uw gebruik van de Site is onderworpen aan onze "Gebruiksvoorwaarden van de Site", die via de volgende link beschikbaar zijn Algemene voorwaarden.

17. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of de Site zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter.

18. Toestemming om Kennisgevingen Elektronisch te Ontvangen via Plaatsing op de Site en Via E-mail

Zonder af te doen aan uw wettelijke rechten, u stemt ermee in om alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicaties (gezamenlijk “Kennisgevingen”) waarnaar deze Algemene Verkoopsvoorwaarden verwijzen elektronisch van ons te ontvangen, met inbegrip van doch zonder beperking, via e-mail of via het plaatsen van berichten op deze Site. U stemt ermee in dat alle Kennisgevingen die wij op elektronische wijze aan u verstrekken, en elke toestemming die u via elektronische weg aan ons verleent (b.v. door een hokje aan te vinken), voldoen aan alle wettelijke vereisten opdat dergelijke communicatie schriftelijk en ondertekend zou zijn. Teneinde afstand te doen van uw toestemming om alle Kennisgevingen elektronisch te ontvangen, moet u ons in kennis stellen van de intrekking van zulke toestemming via e-mail op klantendienst@cs.bobbibrown.nl en moet u het gebruik van deze Site stopzetten. In dergelijk geval zullen alle rechten die aan u overeenkomstig deze Algemene Verkoopsvoorwaarden werden toegekend van rechtswege ingetrokken worden. Jammer genoeg kunnen we de voordelen van deze Site niet verschaffen aan gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van Kennisgevingen.
Deze toestemming tot het ontvangen van Kennisgevingen staat volledig los van enige keuze die u zou maken met betrekking tot het ontvangen van marketing communicaties. De keuzemogelijkheden met betrekking tot het ontvangen van marketing communicatie worden uiteengezet in ons Privacybeleid.

19. Algemeen

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons uitmaken voor wat betreft het gebruik van de Site en dat ze alle eendere voorstellen, overeenkomsten en andere communicaties teniet doen en beheersen.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden op eender welk moment te wijzigen door de veranderingen op de Site te plaatsen en een bericht te verspreiden betreffende de wijziging voor zover dit wettelijk is toegestaan. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht van zodra ze op de Site geplaatst zijn en nadat de kennisgeving omtrent deze wijzigingen vrijgegeven werd. Wanneer u de Site vervolgens verder gebruikt, duidt dat op uw akkoord met alle gewijzigde Algemene Voorwaarden. U moet zich onmiddellijk neerleggen bij deze beëindiging of elke andere kennisgeving, daarin ingrepen, indien van toepassing, het stopzetten van alle gebruik van de Site.

Niets in deze Algemene Voorwaarden mag opgevat worden als het oprichten van een agentschap, partnerschap of andere vorm van samenwerking tussen ons. Indien wij zouden nalaten u te verzoeken om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te voeren, tast dit geenszins ons volledige recht aan om dergelijke uitvoering op een later moment te vragen, noch zal onze verklaring met betrekking tot een inbreuk op één of andere bepaling aanzien worden als een verklaring van afstand met betrekking tot deze bepaling zelf. Ingeval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar of nietig blijkt te zijn volgens het toepasselijke recht of de nietigheid ervan wordt uitgesproken door de bevoegde rechtbank, dan zorgt deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid er niet voor dat de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of nietig zijn in hun geheel maar zullen deze bepalingen, in de mate van het mogelijke, aangepast worden door de oordelende instantie teneinde de oorspronkelijke doelstellingen van partijen weer te geven, zoals aangegeven in de oorspronkelijke bepalingen.

Heeft u vragen omtrent deze algemene voorwaarden, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op klantendienst@cs.bobbibrown.nl.

 

This content contains code that should not be entered into CMS content.

Please remove the code and put it instead into templates and/or the site's CSS or Javascript files.

This code risks breaking the site's frontend display, breaking the CMS edit screen, and causing difficulties when localizing this content to another locale.